FILOSOFISKA INSTITUTIONEN | PERSONAL

In English


Staffan Carlshamre


Filosofiska Institutionen

Stockholms Universitet

106 91 Stockholm

08-16 33 63

staffan.carlshamre@philosophy.su.se

SC

Jag är född 1952 och uppvuxen på västkusten. Jag har min filosofiutbildning från Göteborgs universitet, där jag också arbetade som lärare under många år. Jag disputerade i teoretisk filosofi 1987 och blev docent vid Stockholms universitet 1997. Jag är för närvarande professor i teoretisk filosofi, med särskild inriktning på humanioras vetenskapsfilosofi, vid filosofiska institutionen i Stockholm.

Jag är också redaktör för Bokförlaget Thales.

Jag är gift med Katarina Carlshamre. Jag har tre barn: Sam 1984, Love 1996 och Nathan 2001.

Forskningsområden

Som framgår av bibliografin nedan har jag intresserat mig för många olika områden inom filosofin.

Huvuddelen av min forskning ligger för närvarande inom olika delar av området humanioras vetenskapsfilosofi. Jag har skrivit en bok om historisk kunskap: Förklara och berätta vad som hänt och arbetat jag med liknande problem inom det tvärvetenskapliga projektet Tid, Minne, Representation. Jag har också ägnat mig åt olika aspekter på de estetiska vetenskapernas teori, och bland annat skrivit om tolkning av texter och bilder.

Jag skriver på en lärobok om humanioras vetenskapsfilosofi och på en bok om Hegels Phänomenologie des Geistes - en del förarbeten till den senare boken finns här.

   

Publicerade arbeten

Böcker

Filosofin genom tiderna: 1900-talet före 1950, redigerad av Konrad Marc-Wogau, Staffan Carlshamre och Martin Gustafsson, Stockholm: Thales 2010.

Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines , Edited by Staffan Carlshamre and Anders Pettersson, McGill-Queen's University Press, Montréal 2003.

Filosofin genom tiderna: Efter 1950, redigerad av Konrad Marc-Wogau, Lars Bergström och Staffan Carlshamre, Stockholm: Thales 2000.

Filosofiska frågor: äventyr i tankens värld, Utbildningsradions förlag, Stockholm 1998. (Tillsammans med Henrik Ahlenius, Björn Haglund, Bengt Molander och Folke Tersman.)

Förklara och berätta vad som hänt: fyra historiefilosofiska uppsatser. Skrifter utgivna av fakultetsprogrammet Forskningens villkor, nr 1, Humanistiska fakulteten, Göteborg 1995.

Language and Time: An Attempt to Arrest the Thought of Jacques Derrida, Acta universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1986.

Vetenskapliga artiklar

"En sann historia?", i Victoria Fareld och Hans Ruin (red), Historiens hemvist I: Den historiska tidens former, Makadam 2016.

"Den andre inom mig – Hegel om jaget", i Anders Burman och Rebecka Lettevall (red), Tysk idealism, sid 297-326, Axl Books, Stockholm 2014. Preprint pdf

"On the Money", i C. Svennerlind, J. Almäng, and R. Ingthorsson, editors, Johanssonian Investigations: Essays in Honour of Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday, volume 5 of Eide: Foundations of Ontology, pages 155–163. Ontos Verlag, Frankfurt, 2013.

"Hegel's Anomalous Functionalism", i Translating Hegel – The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy, red. Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, Södertörn Philosophical Studies 13, Huddinge 2012. Preprint pdf

"Is There Ever a Happy Ending?", i Disputable Core Concepts of Narrative Theory, red. Göran Rossholm och Christer Johansson, Peter Lang 2012.

"Hume om medvetandets enhet", i Förnuft, känsla och moral: Perspektiv på David Hume, red. Robert Callergård, Thales 2011.

"Is Every Tale a Fairy Tale?", i Rethinking Time: Essays on History, Memory and Representation, red. Hans Ruin och Andrus Ers, Södertörn Philosophical Studies 2011.

"Tingens och tankarnas ordning – några funderingar kring Spinoza", Filosofisk tidskrift, vol 30, nr 4, 2009.

"Att 'läsa' bilder - vad innebär det?", i Konstverk och konstverkan, red. Göran Rossholm och Göran Sonesson, sid 180-99, Symposion, Stockholm/Stehag 2007.

"Filosofi eller historia?", i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, sid 179-92, Lärdomshistoriska samfundet 2006. Preprint pdf

"Art as Meaning and Manipulation", i Kvantifikator för en Dag - Essays dedicated to Dag Westerståhl on his sixtieth birthday, Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet 2006.

"På spaning efter berättelsen. Om narratologi, Propp och undersagans morfologi", i BerättarBoxen, Fabel förlag, Göteborg 2005.

"Vad berättelser betyder", i Tidskrift för Litteraturvetenskap, nr 3-4, 2004.

"Truth in (of) Fiction", i Ursus philosophicus - Essays dedicated to Björn Haglund on his sixtieth birthday, 2004.

"Types of Types of Interpretation", i Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines, ed. by Staffan Carlshamre and Anders Pettersson, McGill-Queens University Press, 2003.

"Some metareflections", i Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines, ed. by Staffan Carlshamre and Anders Pettersson, McGill-Queens University Press, 2003.

"Interpreting Interpretation", i Meaning and Interpretation, ed. by Dag Prawitz, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2002.

"Är filosofin särspråkberoende?", Filosofisk tidskrift, vol 22, nr 3, 2001.

"Hegel – kunskap och historien", i Glänta, nr 4, 1999. Tillgänglig i Gläntas arkiv.

"Derridas dekonstruktion av Husserl", i Fenomenologiska perspektiv, red. Alexander Orlowski och Hans Ruin, Thales 1996.

"Filosofi och byråkrati", Filosofisk tidskrift, vol 15, nr 2, 1995. pdf

"Sant eller intressant? Filosofi och idéhistoria", i Idéhistoriens särart, red. Lennart Olausson, Symposion 1994. Preprint pdf

"Att tolka Parmenides", Filosofisk tidskrift, vol 14, nr 4, 1994. pdf

"Det godas idé", Filosofisk tidskrift, vol 12, nr 1, 1992

"Filosofihistorien som fotnot till Platon", Filosofisk tidskrift, vol 10, nr 4, 1989.

"Språk och text: några kuhnianska funderingar kring Derrida och lingvistik", i Cum grano salis: Essays dedicated to Dick A.R. Haglund, Acta universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1989. pdf

"Metaphors in Text Semantics: Problems and Prospects", STTS Report No. 88-4, Göteborg 1988. HTML

"Varför är Tao osägbart?", Filosofisk tidskrift, vol 8, nr 2, 1987

"En fullkomlig välvilja?", Filosofiska meddelanden, gröna serien, Göteborg 1986.

"Världsandens mål", Filosofisk tidskrift, vol 6, nr 4, 1985. pdf

"Filosofins metaforer", Filosofisk tidskrift, vol 7, nr 4, 1986.

"Enheten hos en person", i Sagt och menat, Filosofiska Meddelanden, röda serien, nr 23, 1983

Andra publikationer

Jag har medverkat en del i kulturtidskrifter och dagspress med artiklar och recensioner. Här är ett litet urval sådana artiklar som kanske kan ha fortsatt intresse:

Anmälan av Spinozas Etiken ("Spinoza och ankharen"), Göteborgs Posten 5/7 1990. pdf

Anmälan av Yovels Spinoza and Other Heretics ("När tanken fastställs försvinner skapandet"), Göteborgs Posten 17/7 1990. pdf

Anmälan av några böcker av och om Ludvig Wittgenstein ("Wittgenstein i allas händer"), Göteborgs Posten 8/1 1993. pdf

"Navelskåderi och godtycklighet. Konstnären och filosofen som världsmakare.", Res Publica nummer 26, oktober 1994. pdf

"Att ryckas hän - hotet mot min frihet. Filosofer om passionen.", Res Publica nummer 28, januari 1995.


För undervisning

För en kurs i Textteori som jag och Björn Haglund en gång i tiden gav i Göteborg skrev jag ett kompendium varav jag vid olika tillfällen lagt ut några kapitel på nätet, bland annat om Retorik, Semiotik och Narratologi. Den formattering de från början fick har med tiden kommit att kännas allt svårare att läsa, och här finns istället en typografiskt uppiffad version av hela manuskriptet, som pdf och som ebok – pdf:en är nog lite snyggare men eboken är lättare att läsa på telefon. Båda innehåller klickbara innehållsförteckningar som gör att en lätt kan hitta de avsnitt som intresserar en.

Texten Vad är mening? är skriven för en kurs i Humanioras vetenskapsteori – i den försöker jag beskriva och systematisera en del av de olika begrepp om mening och tolkning som brukar figurera i metodologiska diskussioner om samhällsvetenskap och humaniora.

Här är ett försök till en pedagogisk introduktion till den fenomenologiska traditionen. Texten går tillbaka på ett kapitel i boken Filosofiska frågor (se ovan), och anpassades till en kurs i modern filosofi, på första terminen i teoretisk filosofi.


   
Last modified: Juli 15, 2018.
Staffan Carlshamre