Innehåll och uppläggning

Hegels Andens fenomenologi är ett mycket svårläst verk, ett av de svåraste bland filosofihistoriens stora klassiker. Men det är också spännande och innehållsrikt och det har haft ett oerhört stort inflytande på senare filosofi. Målet för kursen är att introducera och i viss mån diskutera några av Hegels viktigaste tankar, men även att visa hur man hittar dessa tankar i hans egen text.

I översiktlig form kommer vi att behandla hela boken, men vi kommer att lägga mest tid och arbete på de tidigare delarna, ungefär den första tredjedelen. Skälet att vi måste prioritera är förstås att vi inte hinner behandla allt på ett meningsfullt sätt på bara några veckor. Anledningen till att vi väljer just de tidigare delarna är bland annat att detta är en kurs i teoretisk filosofi, och det mesta som har att göra just med den teoretiska filosofins centrala frågor finns i början – längre fram i boken flyttas fokus till etik, politik och religion.

Även om Hegels egen text står i centrum så ska vi även hinna med några nedslag i hur Andens fenomenologi har tolkats av eftervärlden, inom olika filosofiska traditioner.

Litteratur

Den viktigaste litteraturen på kursen är förstås Andens fenomenologi, som finns i svensk översättning av Brian Manning Delaney och Sven Olov Wallenstein (Thales 2008). Den som kan och vill får naturligtvis gärna läsa den tyska texten istället – Phänomenologie des Geistes finns i många upplagor, och även fritt tillgänglig på Projekt Gutenberg. Det finns även ett antal översättningar till engelska, den senaste av Terry Pinkard som även skrivit en stor biografi över Hegel, men tysk filosofi blir i allmänhet bättre på svenska än på engelska, och så även i detta fall.

Som hjälp vid läsningen har jag försökt mig på en pedagogisk översikt som följer Hegels text ganska nära. Den finns för nedladdning här. Detta manus kommer att växa en del innan kursen börjar, och kanske även under kursens gång. Börja gärna läsa i förväg, men om du vill skriva ut på papper så kan det löna sig att vänta till kursen är igång.

Vi kommer även att läsa några kortare texter om olika aspekter på Andens fenomenologi, sammanlagt c:a 100 sidor. En del av dem kommer vi att plocka ur antologin Att läsa Hegel, red. Anders Burman och Anders Bartonek, Tankekraft Förlag 2012.

Examination

Kursen kommer att examineras genom hemuppgifter, vars exakta form jag ännu inte bestämt.